صنایع سنگ پاسارگاد

کارخانه : اصفهان ، خمینی شهر منطقه صنعتی دوشاخ
خیابان حافظ ، روبروی کشتارگاه سنگبری پاسارگاد

شماره تماس با کارخانه

031-338008-9

شماره موبایل

09143541899
09131112559

دفتر نمایندگی :

اردبیل ، بزرگراه شهدا خیابان ابوطالب.
04533626923 (اردبیل)
04533619074 (اردبیل)
پشتیبانی

    وبلاگ ما